Potlačené emoce…

Pokud jsme potlačili své emoce (a protože v naší kultuře a společnosti jsme umění potlačování dovedli k dokonalosti, tak odpověď zní nejspíše ano), tak to není dobré… Pokud jsme se někdy v dětství odpojili od svého prožívání, protože bylo příliš bolestivé, potlačili jsme tak i svou přirozenost a možnost zdravého vývoje a růstu… Tomuto odpojení se říká trauma. Vývojové, dětské trauma se týká většiny z nás, jen o tom nevíme.

I s tou největší bolestí a nejpotlačenějšími emocemi se ale lze spojit a dovolit si je prožít… a to je klíčem k uzdravení, k léčení, to dává prostor k transformaci. A přesně tím vás v terapii provedu.

Jak říká Gabor Maté – existuje jen jedna psychiatrická diagnóza: komplexní post-traumatická stresová porucha (Complex PTSD). Všechny ostatní psychopatologie, lehčí neurózy, těžké psychózy, všechny nálepky včetně ADHD, OCD, HPO… jsou jen jejími symptomy.