O mně

Založila jsem organizaci Moudrost soucitu, organizovala jsem návštěvu Dr. Gabora Maté v roce 2022 a letos ho znovu pozvala (16. – 17. října, Lucerna).

Já sama jsem jsem hledala spokojenost a štěstí dlouho, ale motala jsem se při tom v bludných kruzích. Hodně jsem cestovala, žila a pracovala v zahraničí (například v Británii, Švýcarsku, Izraeli, Nepálu, Africe). Ale uvědomila jsem si, že moje pobyty v cizině byly vlastně útěky. A tak jsem se rozhodla usadit zpět v Praze, odkud i pocházím. Začala jsem pracovat na svém osobním rozvoji a začala se mi otevírat cesta sebepoznání, cesta vědomého života. S pomocí různých terapeutických metod jsem si zvědomovala své trauma, strachy, skryté, podvědomé vzorce chování a prožívání a pocitové i rozumové postoje, které nejen ovlivňovaly, ale tvořily můj život. Všechny vznikly v dětství. A byly překážkami šťastného života, žitého plně, v souladu se sebou, se světem. Začala jsem sloupávat slupky ega a odhazovat masky, objevovat své pravé já, svoji přirozenost. Uvolnila jsem se do ní.

Doplnila jsem si vzdělání, ale stále jsem na cestě objevování svého potenciálu a svých talentů. Ta cesta je krásná a naplňující. Chci tuto možnost osobního růstu a uzdravení starých zranění předávat dál, dospělým i dětem.

Klienty vedu rychle a efektivně ke zvědomění podvědomých obsahů, které jsou příčinou problémů a stojí v cestě ke spokojenému životu. Jdeme ke kořenům problémů, žádné plané řeči. Zacyklené myšlení, automatické reakce, úzkost, deprese, pocity viny a strachu, negativní prožívání sebe sama, závislostní chování jsou jen produkty starých zranění a potlačených emocí. A také nastavení na výkon. V terapii s dospělými zpracováváme podvědomé vzorce, negativní přesvědčení či emoční stavy na úrovni tělesného prožívání a přicházíme na to, které staré a nepotřebné návyky a postoje měnit a jak. Používám i další metody a techniky, jako vizualizaci, imaginaci, všímavost, kreslení životní mapy – každý potřebuje něco jiného. S dětmi můžeme nahlédnout situaci okamžitě a předejít vzniku traumatu či jiných trablů.