Soucitné dotazování – Compassionate Inquiry

Compassionate Inquiry (soucitné dotazování) je somaticky založený psychoterapeutický přístup, který vyvinul Dr. Gabor Maté. Jemně odkrývá a uvolňuje vrstvy podvědomého materiálu a odhaluje nevědomou dynamiku, která tvoří náš život. Tyto podvědomé obsahy pocházejí z raného dětství a mohou (a nemusí) být důsledkem traumatu, odpojení od původní niterné bolesti a potlačení emocí, které zůstávají „zamrzlé“ v těle. Ty jsou příčinou fyzických a psychických problémů, nemocí nebo závislostí.

Cílem terapie je odhalit a vynést na světlo vědomí tuto dynamiku a s ní spojená podvědomá přesvědčení a narativy, které jsou kořenem problémů, a vytvořit prostor pro osvobození se od nich. K léčení nedochází pouze intelektuálním porozuměním. Terapeut soucitně drží prostor pro prožití a procítění emocí a niterné bolesti, když se tyto objeví, aby s nimi klient mohl být („zpracovat je“) s vhledem dospělého. Teprve tak probíhá uzdravování.

Během sezení jsou dodržovány určité zásady:

1. Klient na sezení ideálně přichází s konkrétním záměrem.

2. Klient určuje, nakolik se do sezení zapojí, a může kdykoli požádat o přerušení či ukončení.

3. Terapeut může klienta během sezení přerušit, aby ho přivedl k uvědomění si přítomného okamžiku a k pocitům a emocím v těle.

4. Terapeut pozorně sleduje tělesné projevy klienta a řídí se jimi.

Ačkoli soucitné dotazování přináší úlevu a pochopení, může to být také náročný proces, který vede k otevření emocionální bolesti. To může ovlivnit klientovy každodenní aktivity, fungování či vztahy. Při doprovázení na cestě uzdravování se snažím vytvořit bezpečný a specificky pro klienta přizpůsobený prostor pro zpracování jakéhokoli obtížného materiálu.